تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن, ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۹ کد خبر: 3189
اسناد تجاری

اهم اخبار اقتصادی حوزه سركنسولگری ایران در آلماتی قزاقستان (هفته اول بهمن ماه 1402)

اهم اخبار اقتصادي حوزه سركنسولگري كشورمان در آلماتی قزاقستان (هفته اول بهمن ماه ١٤٠٢) با سلام احتراماً؛ به پیوست اهم اخبار اقتصادي حوزه سركنسولگري جمهوري اسلامي ایران در شهر آلماتي قزاقستان مربوط به هفته اول بهمن ماه ١4٠٢ جهت ملاحظه و بهره‌برداري ایفاد مي گردد:

-١ مسیر جدید قطار باري چین- اروپا؛

-٢ مسیر ترانس خزر محرك اصلي رشد صادرات قزاقستان؛

-٣ توسعه مسیر ترانس خزر در كانون توجه لیتواني و قزاقستان؛

-4 آرد گندم جوانه زده قزاقستان ممكن است حاوي مایكوتوكسین باشد؛

-٥ دولت ایجاد AgroBank در قزاقستان را بررسي خواهد كرد؛

-6 قزاقستان قصد دارد ذرت را به چین و ایران صادر كند؛

-7 تولید پهپادهاي كشاورزي چیني در قزاقستان.

فایل های پیوست

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.