تاریخ انتشار: ۹ بهمن, ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۱۹ کد خبر: 3035

فراخوان ارسال یادداشت برای مجله اتاق بازرگانی یزد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد با توجه به انتشار مجله اتاق یزد در آینده نزدیک، چنانچه اعضا و صاحب نظران تمایل به انتشار یادداشت خود در این مجله دارند تا تاریخ 15 بهمن یادداشت خود را به در فرم زیر درج و ارسال کنند.

برای ارسال یادداشت به نکات زیر توجه داشته باشید:

حجم محتوا حداقل 500 و حداکثر 800 کلمه باشد.

محتوا توسط شورای تحریریه مجله برررسی و در خصوص انتشار آن تصمیم گیری خواهد شد. نتیجه به اطلاع نویسنده خواهد رسید.

موضوع مطالب بایستی در حوزه مسائل اقتصادی، تجاری و صنعتی با اولویت موضوعات مرتبط با یزد باشد.

مجله در انتشار یا عدم انتشار یادداشت مختار است.

مطالبی در شورای تحریریه بررسی می شود که از طریق فرم ارسال شده باشد. مطالب ارسالی از طریق دیگر بررسی نخواهد شد.

 

کلیک برای فرم ارسال محتوا 

 

 

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.