به همراه فیلم:

فیلم: استقبال گسترده از دوره آموزشی کارشناس صادرات دراتاق بازرگانی یزد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، استان یزد با داشتن بالغ بر سه هزار واحد صنعتی یکی از مستعدترین استان های کشور در حوزه صادرات کالاست.

از مهمترین رسالت های اتاق بازرگانی، ایجاد بستر برای توسعه صادرات میباشد که یکی از اصلی ترین نیازهای این هدف، تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه است.

اتاق بازرگانی یزد، تلاش خود را برای بهبود وضعیت آموزش در حوزه صادرات آغاز کرده و از ابتدای سال تاکنون ده ها دوره تخصصی کوتاه مدت مرتبط با این حوزه برگزار شده است.

از نیمه آذرماه، مهمترین رویداد آموزشی در حوزه تربیت کارشناس صادرات استان برگزار شده و مورد استقبال گسترده علاقه مندان قرار گرفته است.

این دوره ها توسط مدرسین حرفه ای و با توانمندی مناسب به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.