مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد | جلسه 69| 21تیرماه1401

21 تیر, 1401 ۱۸:۳۵

بررسی علت عدم تحویل زمین تخصیص یافته برای احداث خانه های کارگری و ارائه راهکار

بررسی علت عدم ارائه مجوز ساخت به شرکت نمایشگاههای تجاری بین المللی استان

بیان نقطه نظرات اعضا محترم شورا

بیانات ریاست محترم شورا

دستور اول جلسه:

علی اکبر حجت، رئیس کانون کارفرمایان استان یزد: با بیان اینکه در حدود 10 سال است به دنبال تخصیص زمین به کارگران جهت ساخت مسکن هستیم و این درخواست را در ادوار مختلف به جد پیگیری کرده ایم، تصریح کرد همه صنعتگران بر این باور هستیم که کارگری که جهت تامین مسکن دغدغه مند باشد، بهره وری مناسب ندارد؛ این درخواست تاکنون به نتیجه ای نرسیده بود و در طی جلسات اخیر اتاق بازرگانی و با پیگیری صنعتگران و مسئولان مقرر شد، افراد واجد شرایط شناسایی شوند و زمین ها در اختیار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد و اداره کار نیز مطابق ساز و کارهای متداول در این موضوع زمین ها را در اختیار شرکت عمران قرار دهد تا ساخت مسکن کارگرانی که مالک مسکن نیستند، آغاز شود. تمام تلاشمان را به کار گرفته ایم تا این واحد ها به قیمت تمام شده در اختیار کارگران واجد شرایط قرار گیرد.

 

محمدرضا فلاحتی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: نیز به انعقاد تفاهنامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی در خصوص احداث 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که این تفاهم نامه ای که آبان ماه سال گذشته منعقد شده ، طبق بررسی ها تاکنون هنوز در هیچ استانی اجرا نشده است؛ دلیلش نیز این است که تعهداتی که در این تفاهم نامه برای وزارت تعاون در نظر گرفته شده با توجه با ساختارهای موجود در این وزارت خانه و توان انسانی و فنی مهندسی، قابل اجرا نیست. اجرای طرح نهضت ملی مسکن از صفر تا صد بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است در صورتی که این وزارت خانه کماکان از نظر برخورداری از نیروی استخدامی عمرانی دچار محدودیت هایی است و با توجه به این موضوع امکان اجرای کامل این طرح را ندارد.

پیوست های صورت جلسه