خاتمه یافته

چالش های صنایع در حوزه تأمین اجتماعی

مخاطبین: اعضای اتاق بازرگانی و فعالین بخش خصوصی
نهاد برگزارکننده: واحد آموزش اتاق بازرگانی یزد
تاریخ برگزاری: 14 تیر, 1403 ساعت 8:00 ق.ظ
تاریخ خاتمه: 14 تیر, 1403 ساعت 12:00 ب.ظ
مهلت ثبت نام: 13 تیر, 1403
تلفن تماس: 03537245491 داخلی 209
محل برگزاری: اتاق بازرگانی یزد : بلوار 17 شهریور، روبروی 52متری امام شهر