صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

براساس تغییرات اعمال شده از تاریخ 8 بهمن ماه 1402 متقاضیان صدور کارت بازرگانی ابتدا می بایست فرآیند صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی یزد را انجام داده و سپس درخواست صدور کارت بازرگانی از سامانه جامع تجارت را ادامه دهند.برای این منظور پس از ورود به درگاه ثبت نام با استفاده از دکمه ثبت نام فرآیند صدور کارت عضویت آغاز می گردد.

مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

 

١- کلیه مدارک ثبتی شرکت(اساسنامه،اظهارنامه ثبت شرکتها،آگهی تاسیس و آگهی تغییرات)

٢- اجاره نامه به نام شرکت به صورت پرینت کد رهگیری و یا ارائه سند مالکیت به نام شرکت

٣- کپی مدرک تحصیلی مدیر عامل

۴-گواهی سوء پیشینه

۵- جواز تاسیس و یا پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی

۶- اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی(مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک)

٧- پلمپ دفاتر

٨-درخواست صدور کارت بازرگانی(در سربرگ شرکت به همراه مهرشرکت و امضا مدیر عامل)

9- کپی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل به همراه اعضای هیات مدیره

10-عکس پرسنلی رنگی با زمینه سفید (یک قطعه)

11- توجه: در صورتیکه در آگهی تاسیس و یا آگهی تغییرات به غیر از مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره نیز دارای حق امضا هستند می بایست هر کدام از اعضای دارنده حق امضا فرم  زیر را جداگانه دریافت و تکمیل نمایند.(فرم تعهدنامه مدیر عامل می بایست از سامانه کارت هوشمند بازرگانی دریافت گردد)

اصل تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی هیات مدیره

12-بخش مالی(مبالغ پرداختی):

(الف      مبلغ ۴۴۰/۰۰۰ ريال به شماره     شبا   IR٩۴۰١۰۰۰۰۴۰٧٢۰۵٣١۰١٨٣۵٩۶٩ بانک مرکزی(از طریق ساتنا)

(با شناسه ٣٩٩۴۰٧٢۰۵٣١۰١٨٣۵٩۶٩۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)بنام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

توجه:مبلغ ۴۴۰/۰۰۰ ریال(چهل و چهار هزار تومان)  حتما باید از طریق فیش  ساتنا  با توجه به شناسه اعلامی پرداخت شود

ب) ورودیه  مبلغ ١۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰١۰۶١۴١۵٣٩۰۰۶ سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد

ج)    مبلغ ٢۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  به حساب  ۰١۰۶١۴١۵٣٩۰۰۶ سیبا بانک ملی بنام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد

توجه: پرداخت مبالغ فوق  (بند ب و ج)، در سامانه کارت هوشمند بازرگانی در هنگام انجام فرآیند تمدید و یا صدور کارت بازرگانی از طریق درگاه پرداخت و به صورت آنلاین امکان پذیر می باشد.

ورود به سامانه ثبت نام