محمدرضا مشاهیری اتاق بازرگانی یزد

محمّد رضا مشاهیری

سمت‌ها:
  • عضو ادوار هیئت نمایندگان
  • دبیر کمیسیون
  • دبیر کمیسیون
تحصیلات: دکترای پزشکی

رزومه:

دبیر دفتر شورای بسیج تجار و فعالان اقتصادی یزد سال 1400

عضو کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سال 1400

عضو کمیته پایش و ارزیابی ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد سال 1398

رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری اتاق یزد سال 1385 تاکنون

عضو کمیته پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد سال 1398-1399

عضو کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان یزد از سال 1399 تاکنون

عضو هیئت نمایندگان اتاق یزد در دوره ششم، هفتم ، هشتم و نهم از سال 1385 تاکنون

نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران از سال 1393 تاکنون

عضو کمیته تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و فارس و یزد سال 1397-1395

مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد از سال 1381 الی 1384

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان تفت سال 1377 الی 1378

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت سال 1378 الی 1381

سرپرست دفتر خدمات خیریه بهداشتی درمانی استان یزد از سال 1381 الی 1384

سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی از سال 1381 الی 1384

نماینده کارفرمایان در هیئت حل اختلاف سازمان تأمین اجتماعی از سال 1385 تاکنون

مدیر اجرایی مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت استان یزد از سال 1384 الی 1388

مدیرعامل انجمن خیریه تحقیقاتی، بهداشتی و درمانی یزد از سال 1381 تاکنون

مدیر واحد عینک سازی طبی و مدیر عامل واحد تولیدی بهداشتی از سال 1360 تاکنون

عضو کمیته کارآفرینی و هماهنگی استانی گسترش آموزش های علمی، کاربردی دانشگاه جامع علمی، کاربردی استان یزد از سال 1395 الی 1397

عضو کارگروه های گیاهان دارویی، استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا از سال 1396 تاکنون

عضو شورای هماهنگی فناوری و نوآوری استان یزد از سال 1396 تاکنون

عضو کانون تفکر اقتصاد دانش بنیان دانشگاه یزد از سال 1397 تاکنون

عضو هیات ارزیاب اداره کل استاندارد استان یزد از سال 1397 تاکنون

عضو کارگروه برنامه ریزی آموزش مهارتی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از سال 1397 تاکنون

عضو کانون تفکر محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسلامی یزد از سال 1398 تاکنون