صندوق ضمانت صادرات – کارگزای استان یزد

استان یزد به عنوان یکی از استان های تاریخی ایران، امروز در زمره یکی از موفق‌ترین مناطق کشور در حوزه تولید، تجارت و صادرات است.
یزد از دیرباز در شاه‌راه تجاری ایران بوده و تجارت یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و توسعه این سرزمین آرمیده در کنار کویر قلمداد می‌شود.
حدود چهار هزار شرکت تولیدی و حدود هزار و پانصد صادرکننده رسمی علی رغم جمعیت بیش از یک میلیون نفری، نشان از علاقه، توانمندی و پشتکار یزدی ها در امر تجارت است.
صادرات به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر تجارت، همیشه مدنظر تجار یزدی بوده است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد به عنوان پارلمان بخش خصوصی و همراه تجار در حوزه صادرات، چندی است به عنوان کارگزار صندوق ضمانت صادرات ایران در استان انتخاب شده است.

 

برای دانلود بروشور معرفی کلیک کنید