مهدی زمان زاده

سمت‌ها:
  • مدیر روابط عمومی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت
ایمیل: zamanzadeh@yazdccima.com
تلفن: ۰٣۵٣٧٢۴۵۴٩١ داخلی 211
آدرس: یزد- بلوار ١٧ شهریور- روبروی ۵٢ متری امامشهر -جنب دبیرستان نمونه ملک ثابت-اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد

رزومه:

سردبیر ماهنامه مهندسی ارتباطات 1390 – 1396